Завършени проекти

“Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване на параметрите на железният път и увеличаване на проектните скорости на жп линията София – Карлово-Зимница, участък София-Карлово“

     Период на изпълнение: 12.2006 – 09.2007      Дължината на разглеждания участък е 150 км. Проучването беше комплексно по всички части на инфраструктурата. Включва анализ на съществуващото състояние, проектиране на технически проект и изготвяне на тръжни книжа.      След завършването на целия проект щe бъдe дocтигнaтa пpoeĸтнaтa cĸopocт oт 100-120 ĸм в чac. Hoвocтитe ca …

“Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване на параметрите на железният път и увеличаване на проектните скорости на жп линията София – Карлово-Зимница, участък София-Карлово“ Read More »

„Прединвестиционно проучване за проект: Удвояване на линията Карнобат-Синдел“

Период на изпълнение: 04.2008-02.2009        Жп линиятa Kapнoбaт – Cиндeл e чacт oт Tpaнceвpoпeйcĸи ĸopидop №8, зa тpaceтo имa дoбpa пpoeĸтнa гoтoвнocт. Зaeднo c жп pexaбилитaциятa нa жп линиятa Pyce – Bapнa oтceчĸaтa дo Kapнoбaт мoжe дa ocигypи пo-бъpзa вpъзĸa c южнaтa чacт нa cтpaнaтa. Toвa, oт cвoя cтpaнa, e пpeдпocтaвĸa зa пpивличaнe …

„Прединвестиционно проучване за проект: Удвояване на линията Карнобат-Синдел“ Read More »

„Техническа помощ за развитие на железопътен възел София”

Период на изпълнение: 11.2009-12.2010        Железопътен възел София се намира на коридор “Ориент/Източно Средиземноморски” от основната ТЕN-Т мрежа, което го прави най-големият железопътен транспортен център в страната. Дейностите по жп възел София включват изготвяне на технически проекти и подробни устройствени планове (ПУП) за модернизация и рехабилитация на отделни участъци от жп възел София, …

„Техническа помощ за развитие на железопътен възел София” Read More »

“Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”

Период на изпълнение: 02.2009-09.2011      Основната цел на проекта е да се предостави техническа помощ на България за развитие на железопътната инфраструктура, в съответствие с политиката на Европейския съюз. Като той ще помогне да се изпълнят поетите ангажименти за стабилното развитие на трансевропейските транспортни мрежи.     Железопътната отсечка Русе – Варна е електрифицирана и …

“Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна” Read More »

„Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив-Михайлово”

Период на изпълнение: 04.2010-12.2010      Подновяването и реконструкцията на железопътния участък Пловдив – Михайлово е от съществено значение за довършването на рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас.  Железопътният участък Пловдив-Михайлово е част от VIII ж.п. линия Пловдив – Бургас, която е част от TlNA мрежата (Съгласно Наредбата за категоризация на  железопътните линии в …

„Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив-Михайлово” Read More »

„Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман”

Период на изпълнение: 05.2010-11.2010       Изграждането на  терминала е част от стратегията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за ускоряване на изпълнението на инфраструктурните проекти, които ще позволят да се повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт у нас. Развитието на комбинираните превози ще доведе до увеличаване обема на товарните железопътни превози, което …

„Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман” Read More »

„Техническа помощ за развитие на възел Бургас“

Период на изпълнение: 04.2010-12.2010      Изпълнението на проекта е първата крачка към оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с безопасностга на железопътната мрежа и подобряване експлоатационния железопътен процес в региона на град Бургас в съответствие с европейските стандарти и транспортна политика.      Железопътен възел Бургас принадлежи към югоизточната ос, определена в доклада от 2005 …

„Техническа помощ за развитие на възел Бургас“ Read More »

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци – Дъбово с дължина 3 503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на km 215+355 и укрепване на тунели № 23, 24 и 25 по 4-та жп линия”

Период на изпълнение: 02.2011-12.2011 В рамките на инвестиционния проект е изпълнено: извършване на геодезическо заснемане на обекта; изготвяне на работен проект по части: Железен път, Дренажи, Тунели (тунел №23 с дължина 1100 м., тунел №24 с дължина 788м, и тунел №25 с тължина 623м), ЖП мостове (мост на км 215+452 с дължина 10,4 м. и …

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци – Дъбово с дължина 3 503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на km 215+355 и укрепване на тунели № 23, 24 и 25 по 4-та жп линия” Read More »

„Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс Европейската железопътна мрежа” Позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (km 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (km 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (km 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (km 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик”

Период на изпълнение: 09.2011-12.2016      Железопътната линия София-Пловдив е част от Трансевропейската железопътна мрежа и нейната модернизация е сред приоритетните проекти от Оперативна програма транспорт. Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, ще осигури връзка с проекта „Удвояване и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска, гръцка граници”, който е в процес на изпълнение.Проектът ще допринесе също …

„Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс Европейската железопътна мрежа” Позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (km 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (km 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (km 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (km 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик” Read More »

„Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата”

Период на изпълнение: 02.2013-12.2014   Железопътната линия Видин-София-Радомир-Кулата е важен елемент от Трансевропейската железопътна мрежа – Транспортен коридор IV  и една от приоритетните оси на Европейската комисия  – Железопътна ос 22: Атина-София-Будапеща-Виена-Прага-Нюрнберг/Дрезден. По тази причина модернизацията на тази отсечка (Радомир-Кулата) е от стратегическо значение, още повече, че представлява и граничен железопътен участък.       За целите …

„Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата” Read More »