Проект

“Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”

Период на изпълнение: 02.2009-09.2011

     Основната цел на проекта е да се предостави техническа помощ на България за развитие на железопътната инфраструктура, в съответствие с политиката на Европейския съюз. Като той ще помогне да се изпълнят поетите ангажименти за стабилното развитие на трансевропейските транспортни мрежи.

    Железопътната отсечка Русе – Варна е електрифицирана и е с дължина около 232 км. Тя се състои от два участъка: Русе – Каспичан – основна железопътна линия № 9 – първа категория, с дължина 97 км., – еднопътна електрифицирана; и Каспичан – Варна с дължина – 135 км., двупътна електрифицирана, която е част от магистрална железопътна линия №2 София-Мездра-Горна Оряховица-Каспичан-Синдел-Варна. Текущото състояние на инфраструктурните съоръжения по този железопътен участък, създават затруднения за регионалния железопътен транспорт. В този смисъл ж.п. участъкът Русе-Варна, може да се определи като „тясно“ място, тъй като среднопретеглената скорост е 66,5 км/час за пътническите влакове и 62 км/час за товарните, при средна проектна скорост за участъка 79,3 км/час. Железопътната линия е важен участък, който осигурява връзка между пристанищата Русе и Варна. Разработените идейни и технически проекти за рехабилитация на железопътната линия дават възможност при избор на изпълнител на строителните дейности, проектът да бъде реализиран и железопътните рамена Русе-Каспичан и Каспичан-Варна да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Техническите спецификации за оперативна съвместимост.