Проект

„Техническа помощ за развитие на възел Бургас“

Период на изпълнение: 04.2010-12.2010

     Изпълнението на проекта е първата крачка към оптимизация на съществуващата инфраструктура, свързана с безопасностга на железопътната мрежа и подобряване експлоатационния железопътен процес в региона на град Бургас в съответствие с европейските стандарти и транспортна политика.

     Железопътен възел Бургас принадлежи към югоизточната ос, определена в доклада от 2005 Г. на групата на високо ниво, председателствана от Лойола де Паласио, за удължаването на главните трансевропейски оси към съседните страни и региони. Връзката с направленията Пловдив-София (III ж.п. линия), Карлово-София/Варна (III ж.п. линия), които са част от  TINA мрежата, чието развитие е с много висок приоритет за Министерството на транспорта, информационните технологии й съобщенията по отношение развитието на транспортната инфраструктура, се осъществява посредством участъка Бургас-Карнобат. Проектът допринесе за изпълнението и на следните международни споразумения и инициативи:

  • Трансевропейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за железопътни линии (АGС);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
  • Транс-европейски железници (TER).