Проект

„Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман”

Период на изпълнение: 05.2010-11.2010

      Изграждането на  терминала е част от стратегията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за ускоряване на изпълнението на инфраструктурните проекти, които ще позволят да се повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт у нас. Развитието на комбинираните превози ще доведе до увеличаване обема на товарните железопътни превози, което в момента е особено необходимо за подобряване на състоянието на Българските държавни железници.

      Терминалът беше изграден в района на бившия ледопункт при гара Драгоман. Той включва два коловоза, два от глухи товаро-разтоварни коловоза с експлоатационна дължина 300 м, свързани с гара Драгоман, като всеки коловоз позволява обслужване на 26 броя 10-осни ниски вагони. Също така има изградени: пътна връзка на терминала с път 81114; маневрена зона при качване на и слизане от вагоните за Ro-La превоз; зона за аварийно маневриране на МПС; TIR-паркинг за 25 броя автомобили; зона за престрояване, с възможност за кратковременно изчакване на 6 броя TIR-ове; уширения за аварийно паркиране или разминаване на разминаване на МПС; служебен паркинг за подвижни рампи, подемно-транспортна техника, леки и лекотоварни автомобили; прожекторно осветление на терминала; подвижни рампи и др.

       Целта е тежкотоварните автомобили, които пътуват от Европа за Турция и Близкия Изток да не преминават изцяло по републиканската пътна мрежа, а още на гара Драгоман да бъдат натоварени върху влакове. За изчакващите камиони беше изграден паркинг, за да бъде избегнато задръстването. Пътният достъп до терминала става чрез осигуряването на пътна връзка от съществуващия международен път за Калотина, а до самия терминал се стига по специално изградено за целта обходно трасе.