Проект

„Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс Европейската железопътна мрежа” Позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (km 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (km 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (km 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (km 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик”

Период на изпълнение: 09.2011-12.2016

     Железопътната линия София-Пловдив е част от Трансевропейската железопътна мрежа и нейната модернизация е сред приоритетните проекти от Оперативна програма транспорт.
Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, ще осигури връзка с проекта „Удвояване и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска, гръцка граници”, който е в процес на изпълнение.
Проектът ще допринесе също и за изпълнението на следите международни споразумения и инициативи:

  • Трансевропейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
  • Транс-европейски железници (ТЕR).

         Железопътната линия София-Пловдив е част от първа основна магистрална железопътна линия Калотина Запад — София — Пловдив – Свиленград турска гръцка граници. Участъкът София -Пловдив е удвоен електрифициран, с нормално железопътно междурелсие 1435 mm и общата дължина 156 km.