Проект

„Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък Пловдив-Михайлово”

Период на изпълнение: 04.2010-12.2010

     Подновяването и реконструкцията на железопътния участък Пловдив – Михайлово е от съществено значение за довършването на рехабилитацията на железопътната линия Пловдив – Бургас.  Железопътният участък Пловдив-Михайлово е част от VIII ж.п. линия Пловдив – Бургас, която е част от TlNA мрежата (Съгласно Наредбата за категоризация на  железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участьци от линии (обн., ДВ, бр. 1 12 от 2001 г.) има статут на железопътна  магистрала) и е връзка между Пан-Европейските коридори IV и Ж.
Изпълнението на проекта обхваща изготвяне на  технически проект, стратегия за етапна реализация и др. дейности за два лота:

  • Лот 1: Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово с обща дължина около 27 км.
  • Лот 2 : Рехабилитация на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив – Оризово с обща дължина около 44 км.

Проектът допринесе за изпълнението и на следните международни споразумения и инициативи:

  • Трансевропейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за железопътни линии (АGС);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
  • Транс-европейски железници (TER).
  • Меморандуми за Европейските транспортни коридори № V, VIII, IХ, Х.