Проект

„Техническа помощ за развитие на железопътен възел София”

Период на изпълнение: 11.2009-12.2010

       Железопътен възел София се намира на коридор “Ориент/Източно Средиземноморски” от основната ТЕN-Т мрежа, което го прави най-големият железопътен транспортен център в страната. Дейностите по жп възел София включват изготвяне на технически проекти и подробни устройствени планове (ПУП) за модернизация и рехабилитация на отделни участъци от жп възел София, реконструкция на съществуващите и строителство на нови гарови здания, спирки и сгради, попадащи в неговия обхват.

        Железопътен възел София обхваща участъците между гарите Волуяк – Казичене, Казичене – Столник, Захарна фабрика – София – Курило и гара Биримирци. По проект “Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” се извършва изработване на технически проекти и ПУП за следните гари и жп участъците между тях: Волуяк, Централна жп гара София, Подуяне, Подуяне разпределителна, Искър, Казичене, Столник, София-север, Илиянци, Биримирци и междугарието Казичене – Елин Пелин. Единствената част от жп възел София, която попада в проекта за модернизиране на жп линията София – Елин Пелин, е едноименният участък, който в момента е в етап на реализация. По същество в рамките на проекта за развитие на жп възел София в участъка от гара Волуяк до гара Елин Пелин ще се проектира още един, трети, жп коловоз, който ще бъде специализиран за извършване на товарни превози. Към проекта София – Волуяк ще бъде оптимизирано и реконструирано стрелковото развитие в Централна жп гара София. След директно кандидатстване Европейската комисия одобри финансирането на реализацията на няколко нови проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Сред тях е проектът за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, която е част от железопътен възел София.
        Проектът се финансира от програма ИСПА/КФ, Регламент 1164/94 със спестените средства по финансов меморандум “Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна транспортна мрежа в България’. Реализацията му осигури необходимата проектна готовност за кандидатстване за финансиране и реализация на строителни дейности от Оперативна програма ‘Транспорт’.