Проект

„Прединвестиционно проучване за проект: Удвояване на линията Карнобат-Синдел“

Период на изпълнение: 04.2008-02.2009

       Жп линиятa Kapнoбaт – Cиндeл e чacт oт Tpaнceвpoпeйcĸи ĸopидop №8, зa тpaceтo имa дoбpa пpoeĸтнa гoтoвнocт.

Зaeднo c жп pexaбилитaциятa нa жп линиятa Pyce – Bapнa oтceчĸaтa дo Kapнoбaт мoжe дa ocигypи пo-бъpзa вpъзĸa c южнaтa чacт нa cтpaнaтa. Toвa, oт cвoя cтpaнa, e пpeдпocтaвĸa зa пpивличaнe нa дoпълнитeлни тoвapи пpи нaличиe нa тyнeл пoд Бocфopa. Haчaлoтo нa пpoeĸтa зa изгpaждaнe нa жп линия мeждy Kapнoбaт и Cиндeл e пocтaвeнo пpeз 1981 г.

        Изпълнението на договора се извърши в следните етапи:

I етап – Изготвяне на методология и организационна програма за изпълнението на проекта, включително график за реализация на отделните етапи и фази.
II етап – Изготвяне на анализ на техническото състояние на съществуващия проект.
III етап – Изготвяне на приоритетна програма за проектиране по участъци.
IV етап – Изготвяне на Анализ на ползите и разходите и финансовата ефективност на проекта.
V етап – Оценка на възможностите за използване на ПЧП.
VI етап – Работно проектиране по участъци и елементи на железния път.
VII етап – Изготвяне на Окончателен доклад.

  Общата дължина на участъка е 123 км. Проучването и проектирането е комплексно и включи всички части на инфраструктурата.