Проектиране

„Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект “Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Железопътният участък е част от Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и е разположен по основната Трансевропейска транспортна мрежа. Основна цел на проекта е подобряване на техническите параметри на железопътната линия и внедряване на нови системи за сигнализация и телекомуникация, подобряване комфорта на пътуване и пропускливостта на железопътния транспорт. По отношение на железопътната инфраструктура …

„Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект “Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“ Read More »

„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница”

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” С реализиране на инвестиционния проект за удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград, като част от Първа железопътна линия (от категория „железопътна магистрала”): Калотина-запад (държавна граница със Р, Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Р. Гърция и Р. Турция), ще се увеличи …

„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница” Read More »

„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия”

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Обект на модернизацията е железопътна магистрала по направлението София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия, която ще обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането …

„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия” Read More »

„Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“

Възложител: ДЗЗД „ЗГОП България“ Железопътната отсечка София – Волуяк е част от проект „Развитие на железопътен възел София“. Той принадлежи към транспортен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, жп линия Видин – София – Бургас / турска граница; София – Солун – Атина / Пирея, съгласно част 1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013. Основният проект е …

„Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“ Read More »

„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Възложител: ДЗЗД „ГЕОСТРОЙ ЛАНТАНИЯ“ Проекта, който е пресечна точка на част от транс – европейските и основни национални транспортни оси, цели изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, …

„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ Read More »

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино – Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“.

Възложител: Консорциум „СТРАБАГ РЕЙЛ“ ДЗЗД Проекта обхваща междугарието Хитрино – Плиска, което се намира по девета главна железопътна линия Русе – Каспичан. Той предвижда възстановяване нормалната експлоатация в междугарието от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м и достигане на проектна скорост Vпр=80км/ч. Също така проектът включва: – механизирано подновяване на релсо-траверсовата …

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино – Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“. Read More »

„Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“, Обособена позция № 1 „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония“

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Реализацията на проектите за модернизация на железопътните линии София – Перник – Радомир и Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“  с обща дължина от 139 км, ще допринесе за постигане на по-добри условия на транспортиране на пътници и товари в съответния регион на България, изпълнение на поетите ангажименти …

„Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“, Обособена позция № 1 „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония“ Read More »

“Изготвяне на ПУП и Технически проект за модернизация на железопътни участъци” по обособени позиции: за Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София”

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Проектът представлява продължение на техническата помощ за развитие на следните обекти на железопътната инфраструктура: – железопътна линия София – Драгоман; – железопътна линия София – Перник – Радомир; – железопътен възел София и – железопътен възел Бургас, предоставена от Европейската комисия по програма ИСПА по Финансов меморандум № 2006/BG/16/P/PA/002 – …

“Изготвяне на ПУП и Технически проект за модернизация на железопътни участъци” по обособени позиции: за Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София” Read More »