Проект

„Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия”

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура”

Обект на модернизацията е железопътна магистрала по направлението София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия, която ще обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия ще осигури необходимия капацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изискванията на Трансевропейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.

Финансирането на проекта  „Модернизация на железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия“ да бъде осигурено от Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/.

Целта на проекта за техническа помощ, в обхвата на железопътната линия София – Драгоман – граница с Република Сърбия, е оптимизиране на резултатите от извършената подготовка по програма ОПТТИ чрез актуализиране на параметрите и стойностите на идейния проект за железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътните участъци.