Проект

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино – Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“.

Възложител: Консорциум „СТРАБАГ РЕЙЛ“ ДЗЗД

Проекта обхваща междугарието Хитрино – Плиска, което се намира по девета главна железопътна линия Русе – Каспичан.

Той предвижда възстановяване нормалната експлоатация в междугарието от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м и достигане на проектна скорост Vпр=80км/ч. Също така проектът включва:

– механизирано подновяване на релсо-траверсовата скара,

– механизирана пресявка на баластовата призма,

– изграждане на нови канавки;

– почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения, банкети, берми и откоси,

– укрепване, фугиране и облицовка на съществуващите подпорни каменни стени,

– основно почистване и изкореняване на храсти и дървета.