Проект

„Македонски железници: Коридор Х – Изготвяне на проект и изпълнение на проектни дейности за железопътни участъци от Коридор Х, включително клон Хd“

         Период на изпълнение: 05.2012г. – 08.2014г.

         Железопътният Коридор Х през Република Македония (215 км) съществува като еднопътна електрифицирана железопътна линия. Проекта се изготвя заради необходимостта от подобрение на железопътните връзки по международния коридор, за да се увеличи капацитета му за по-добра свързаност на Северна Македония с членките на Европейския съюз и съседните държави и за да бъде предпоставка за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура по Коридор Х и неговият клон Xd.

Основните дейности, които са изпълнени по договор са:

  • Изготвяне на предпроектно проучване, работен проект, финансов анализ, и оценка за въздействието върху околната среда за реконструкция на участъка Битоля – Кременица (16 км) като част от клон Xd на Коридора;
  • Изготвяне на предпроектно проучване, идеен проект и работен проект, финансов анализ, и оценка за въздействието върху околната среда за реконструкция на участъка Куманово – Делиадровци (14 км);

Изготвяне на предпроектно проучване, финансов анализ и оценка за въздействието върху околната среда за реконструкция на участъка Драчево – Велес (35 км);