Строителен надзор

„Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт. Договорът включва извършване …

„Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ Read More »

“Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница“ в участъка Волуяк-Драгоман-Сръбска граница”

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура” Модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка от Волуяк до Драгоман/Сръбска граница, като част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница“, ще доведе до увеличаване на скоростта на линията, ще направи железопътния транспорт конкурентен на автомобилния, ще увеличи капацитета на линията и ще увеличи безопасността на …

“Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница“ в участъка Волуяк-Драгоман-Сръбска граница” Read More »