Проект

„Изготвяне на техническа документация на ниво проучване и идеен проект за жп линия от коридор VIII, участък: Кичево – границата с Република Албания”

        Период на изпълнение: 05.2009г. – 06.2010г.

        Железопътната линията от Кичево до албанската граница е част от Паневропейски жп Коридор VIII, който свързва Албания, Северна Македония и България и е единствената железопътна връзка от Черно море до Адриатическо море ( от пристанище Дуръс до пристанище Варна). В Македония в рамките на Коридор VIII  трябва да има 309 км жп линия, от които са изградени 152 км, от Куманово до Кичево.

        Коридора трябва да бъде разглеждан като един общ проект, обхващащ цялата инфраструктура – пристанищна, железопътна и автомобилна. Цялостното завършване на Коридор VIII ще доведе до по-добра транспортна и икономическа свързаност между изтока и запада, както и подобряване на ефективността на транспортните услуги. Участъка от Кичево до границата с Република Албания свързва недобре развити региони, като с изграждането на железопътна линия там, ще се стимулира техният икономическият растеж.

          Основните дейности, които са изпълнени по договора са:

  • Изготвяне на пред проектно проучване на жп участъка, финансов анализ и проучвания за прогнозиране на трафика;
  • Изготвяне на идеен проект за избрания вариант за на жп линията, вкл. гари и гърловини др.