04/2021 - „Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница”

Възложител: НК ”Железопътна инфраструктура”

С реализиране на инвестиционния проект за удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград, като част от Първа железопътна линия (от категория „железопътна магистрала”): Калотина-запад (държавна граница със Р, Сърбия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Р. Гърция и Р. Турция), ще се увеличи капацитета на жп линията за поемане на нарастващия трафик и привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница. Удвояването на жп линията ще намали експлоатационните разходи и ще гарантира по висока безопасност за движение на влаковете. Финансирането на проекта е осигурено от Механизъм за свързване на Европа /МСЕ/. Целта на проекта за техническа помощ, в обхвата на железопътната линия Крумово-Свиленград-Турска граница, е оптимизиране на резултатите от извършените предходни и свързани разработки, чрез актуализиране на параметрите и строителните стойности и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство за удвояване на железопътните участъци.

Изпълнението на проекта ще доведе до:

 Увеличаване на конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги;

 Увеличаване на пропускателната способност;

 Запазване на постигнатите параметри на железния път за осигуряване на проектна скорост 160 км/ч;