06/2019 - „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“, Обособена позция № 1 „Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир – Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево – граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония“

Възложител: НК ”Железопътна инфраструктура”

Реализацията на проектите за модернизация на железопътните линии София – Перник – Радомир и Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“  с обща дължина от 139 км, ще допринесе за постигане на по-добри условия на транспортиране на пътници и товари в съответния регион на България, изпълнение на поетите ангажименти на Р. България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс европейските транспортни мрежи. Целта на проекта в обхвата на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Р. Македония, е оптимизиране на резултатите от извършената подготовка по програма ИСПА чрез актуализиране на параметрите и стойностите на идейния проект за железопътен участък Радомир – Гюешево и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътните участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Р. Македония.