01/2017 - „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

Възложител: НК ”Железопътна инфраструктура”

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

Договорът включва извършване на оценка на съответствието, координация на договори  и изпълнение на строителен надзор за следните позиции/ договори:

  1. Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас –изграждане на: сигнализация в 18 гари; с-ма за влаков контрол ETCS, ниво 1; с-ма за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; с-ма за влакова комуникация GSMR; полагане на оптичен кабел;
  2. Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези;
  3. Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния;
  4. Рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово–подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари;
  5. Модернизация на жп участък Оризово – Михайлово – подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари;
  6. Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой – изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;
  7. Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница ;
  8. Рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа – подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница;
  9. Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски – подновяване на железен път.

 

Основната цел на проекта е постигането на характеристиките на железопътната инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕО) № 1315/2013 за Транс-европейската транспортна мрежа, както и нуждите на потребителите на транспортни услуги за ефективен транспорт. Също така с реализацията на проекта ще се постигне подобряване на качеството на железопътната линия Пловдив – Бургас и привличане на по-голям трафик към железопътен транспорт.