02/2015 - “Изготвяне на ПУП и Технически проект за модернизация на железопътни участъци” по обособени позиции: за Обособена позиция 3: Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“, за проект „Развитие на железопътен възел София”

Възложител: НК ”Железопътна инфраструктура”

Проектът представлява продължение на техническата помощ за развитие на следните обекти на железопътната инфраструктура:

– железопътна линия София – Драгоман;

– железопътна линия София – Перник – Радомир;

– железопътен възел София и

– железопътен възел Бургас, предоставена от Европейската комисия по програма ИСПА по Финансов меморандум № 2006/BG/16/P/PA/002 – „Техническа помощ за модернизация на Трансевропейската транспортна мрежа в България“ и Финансов меморандум № 2005/BG/16/P/PA/004 – „Техническа помощ за модернизация на железопътни участъци от жп линии Пловдив – Бургас и Мездра – Горна Оряховица”.

Железопътен възел София е част от югоизточната ос, определена в  доклада за удължаването на главните трансевропейски оси към съседните страни и региони на групата на високо ниво, председателствана от Лойола де Паласио, 2005. и е част от TINA мрежата и нейното развитие е с най-висок приоритет за Министерството на транспорта на Република България при развитието на транспортната инфраструктура.