Проект

„Македонски железници:  Коридор VIII – източен участък, Работен проект и Техническа помощ за участък Куманово – Беляковце”

    Период на изпълнение: 03.2012г. – 10.2013г.

    Изграждането на железопътната линия между Република Северна Македония и България, т.е. от Куманово до границата с България и ГКПП Деве Баир – Гюешево, е била продължава да е актуална тема в отношенията между двете държави. Изграждането на жп линията на Коридор VIII ще бъде ключов капиталов проект в Република Северна Македония. Тази жп линия е абсолютно необходима не само за пътническия, но и за товарния транспорт, защото в момента товарният транспорт участва с обем от 90%, а само 10% е участието на пътническия транспорт в общия транспорт по Коридор VIII.

    Железопътната линия, част от коридар 8, от Куманово през Беляковце и Крива Паланка до Деве Баир (границата с България) е дълга общо 88,2 километра и е разделена на три участъка. Първата част е от Куманово до Беляковце с дължина от 30,8 км, втората част е от Беляковце до Крива Паланка с дължина от 34 км и най-късата, но и най-трудната част от Крива Паланка до граничния пункт Деве Баир – Гюешево е с дължина от 23,4 километри.

       Изготвеният проект има за цел да подпомогне дейностите по рехабилитация на първият участък – от Куманово до Биляковце, който е бил в експлоатация до 1996 г. Участъка започва в северния край на гара Куманово до гара Беляковце включително.

      Основните дейности, които са изпълнени по договора са:

  • Изготвяне на работен проект по части: железен път, дренажи, сигнализация и телекомуникации и др.
  • Изготвяне на Технически спецификации и количествени сметки за строителството;
  • Изготвяне на оценка на инвестиционните разходи;

Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител на строителството;