Проект

„Актуализация на прединвестиционно проучване и изработване на инвестиционен работен проект за части от проект „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – Синдел“

Период на изпълнение: 08.2018-01.2019

    Съществуващата железопътна линия „Карнобат – Синдел“ е в експлоатация повече от шестдесет години, като единична и електрифицирана ж.п. линия. Железопътното трасе по релацията „Карнобат – Синдел“ е с дължина 123 км и се състои от 15 междугария. До 2004 година железопътната линия „Карнобат – Синдел“ е удвоена и електрифицирана в три участъка (Карнобат – Лозарево, Прилеп – Люляково и Комунари – Юнак) с обща дължина 65,837 км, като движението в тези участъци е двупосочно.

    В инвестиционното предложение са изпълнени следните дейности:

1) Дейност I: Преработване и актуализация на проектното решение за коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна;
2) Дейност II: Допълващо проектиране на естакада от км 18+560 до км 19+450 в обхвата на участъка Лозарево-Завет;
3) Дейност III: Преработване и актуализация на проектното решение за междугарието Юнак-Синдел

    С реализацията на проекта, общата дължина на двойното железопътно трасе от Карнобат до Синдел ще е 110,778 км.