Услуги в областта на
железопътния транспорт

„ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД е българска компания създадена да отговори на нуждите от проектантски и консултантски услуги, които да се предоставят на транспортния сектор и в частност на железопътния транспорт в България и чужбина.

Непрекъснато усъвършенстване на модерните методи на проектиране

    Екипът ни въвежда, разучава и непрекъснато усъвършенства модерните методи на проектиране, за да е винаги в крак с технологичния напредък в областта, придобивайки умения, които успешно прилага в работата си и продължава да се стреми да предоставя в уговорените срокове висококачествени проекти на своите клиенти в България и чужбина.

Нашите услуги

Компанията има възможност да предостави пълен набор от услуги в областта на проектирането на железопътна инфраструктура.

Транспортната инфраструктура

Изготвяне на проекти по всички необходими части и във всички фази на инвестиционният проект и свързаните с това проучвания на транспортната инфраструктура: предпроектни проучвания, идейни проекти, технически и работни проекти и др.

Изготвяне на инженерни проекти и проучвания

Изготвяне на различни инженерни проекти и проучвания: геоложки и хидроложки проучвания, хидрогеоложки и геотехнически проекти, проучвания на трафика и др.

Други инженерни дейности и свързани услуги

Геодезически заснемяния, изготвяне на кадастрални карти и регистри, цифрово картиране, топографски проучвания, създаване на геодезическа основа и още

Предоставяме и консултантски услуги като

От 2015 г. Също така предоставяме и консултантски услуги като: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор.

Транспортната инфраструктура

Изготвяне на проекти по всички необходими части и във всички фази на инвестиционният проект и свързаните с това проучвания на транспортната инфраструктура: предпроектни проучвания, идейни проекти, технически и работни проекти и др.

Изготвяне на инженерни проекти и проучвания

Изготвяне на различни инженерни проекти и проучвания: геоложки и хидроложки проучвания, хидрогеоложки и геотехнически проекти, проучвания на трафика и др.

Други инженерни дейности и свързани услуги

Геодезически заснемяния, изготвяне на кадастрални карти и регистри, цифрово картиране, топографски проучвания, създаване на геодезическа основа и още

Предоставяме и консултантски услуги като

От 2015 г. Също така предоставяме и консултантски услуги като: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор.

Реализирани проекти

„Изготвяне на техническа документация на ниво проучване и идеен проект за жп линия от коридор VIII, участък: Кичево – границата с Република Албания”

        Период на изпълнение: 05.2009г. – 06.2010г.         Железопътната линията от Кичево до албанската граница е част от Паневропейски жп Коридор VIII, който свързва Албания,

Прочетете повече »

„Македонски железници: Коридор Х – Изготвяне на проект и изпълнение на проектни дейности за железопътни участъци от Коридор Х, включително клон Хd“

         Период на изпълнение: 05.2012г. – 08.2014г.          Железопътният Коридор Х през Република Македония (215 км) съществува като еднопътна електрифицирана железопътна линия. Проекта се изготвя

Прочетете повече »

„Македонски железници:  Коридор VIII – източен участък, Работен проект и Техническа помощ за участък Куманово – Беляковце”

    Период на изпълнение: 03.2012г. – 10.2013г.     Изграждането на железопътната линия между Република Северна Македония и България, т.е. от Куманово до границата с България

Прочетете повече »

“Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване на параметрите на железният път и увеличаване на проектните скорости на жп линията София – Карлово-Зимница, участък София-Карлово“

     Период на изпълнение: 12.2006 – 09.2007      Дължината на разглеждания участък е 150 км. Проучването беше комплексно по всички части на инфраструктурата. Включва анализ

Прочетете повече »

Контакти

Телефон

+359 879 83 73 83

Имейл

office@eurotransproject.com

Адрес

ул. „Цар Самуил“ 108, 1202 Център, София

Контакти

Телефон

+359 879 83 73 83

Имейл

office@eurotransproject.com

Адрес

ул. „Цар Самуил“ 108, 1202 Център, София